Siódmy Dom

Domy – Siódma

Siódmy Dom: Izba Partnerstwa Partnership

Siódma Izba jest powszechnie nazywana Izbą Partnerstwa. W tym domu widzimy odejście od siebie w kierunku innego – partnera. Współpracując z innymi i odnosząc się z nimi, jednoczymy się w celu osiągnięcia czegoś. Cel jest ważny dla Siódmego Domu — akt osiągnięcia czegoś wielkiego lub małego dla siebie, partnerstwa, a nawet społeczeństwa jako całości. Łącząc się z drugim, stajemy się także bardziej wartościowym członkiem naszego świata: wnosimy swój wkład, jeden mały trybik w kole życia. Mamy cel. Współpraca i partnerstwo pomagają przyspieszyć nasz cel w życiu.Poprzez partnerstwo wypełniamy naszą istotę. Nagle widzimy siebie w kontekście. Dzięki partnerstwu, w którym pracujemy, bawimy się, kochamy i/lub tworzymy, jesteśmy w pełni ukształtowani i ukończeni. Druga połowa pomaga nas ujednolicić. Ostatecznie to, jak odnosimy się do innych, pomoże określić sukces, jaki odnosimy jako istota ludzka i jako członek rodzaju ludzkiego.Siódmy Dom pokazuje nam, że partnerstwa mogą przybierać różne formy: małżeństwa, relacji biznesowych, umów, legalności, negocjacji i porozumień. W tych zróżnicowanych partnerstwach będziemy współpracować w większym lub mniejszym stopniu. Jakość tej współpracy, w istocie sposób, w jaki odnosimy się do innych, jest kluczem do Siódmego Domu. Dlaczego wybieramy to partnerstwo? Czy to z miłości czy dla pieniędzy? Powody praktyczne? Względy społeczne? Jest wiele powodów, by łączyć się z innymi. Możemy zdecydować się na wypełnienie pustych przestrzeni, które widzimy w nas samych. Możemy po prostu chcieć towarzystwa i towarzystwa kogoś innego. Tworzone przez nas partnerstwa mówią wiele o nas, a także służą do tego, aby wiele nas nauczyć. Ten dom chce, abyśmy wiedzieli, że jakość naszego partnerstwa poprawi nasze życie, uczyni je pełniejszym, bardziej wyjątkowym i lepszym dla wszystkich.

Napięcia w ramach partnerstwa służą nam również jako lekcja. Z tego powodu Siódmy Dom skupia się również na ciemniejszej stronie naszych związków. Rozwody, procesy sądowe i traktaty mieszczą się w tym domu. W najgorszym przypadku partnerstwo może stworzyć wrogów – a na bardziej globalną skalę te szczeliny mogą przerodzić się w wojnę. To nasza reakcja na te przeciwności, które ukształtują przyszłe partnerstwa.

Siódmym Domem rządzi Waga i planeta Wenus.

Zrozum rozmieszczenie domów na wykresie.Dołącz do Astrologii+